Spil ansvarligt med SpilXperten

Om ludomani

Ludomani defineres som afhængighed af pengespil, og den internationale sundhedsorganisation WHO definerer det som “en spillemæssig forstyrrelse, som dominerer personens liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser.

Der er altså tale om en tilstand, hvor en person bliver domineret af sin trang til at spille, også selvom personen selv kan se at adfærden er problematisk.
Jagten på den berusende følelse overskygger de negative konsekvenser fra den uhensigtsmæssige adfærd, og det kan i sidste ende få alvorlige økonomiske konsekvenser, som kan føre til gæld og økonomisk kriminalitet.

Hvordan udvikles ludomani?

I de fleste tilfælde udvikler ludomani sig over flere år, og ændringerne sker ofte gradvist. For nogle kan udviklingen dog ske meget hurtigere. Typisk udvikles ludomani i tre stadier:

 1. Risikospilleren er en spiller, som får en større interesse for, og bruger flere penge på spil. Denne person er primært interesseret i chancen for at vinde. Adfærden præges af grundigt overvejede og planlagte spil, og personen har prøvet at vinde, men spillet overskygger ikke personens relationer og arbejde/studie.

 2. Problemspilleren er en person, som bruger flere og flere penge og mere tid på at spille. Personen bruger meget energi, både fysisk og psykisk, på at indsamle informationer, analysere og vurdere indenfor spillet. I denne fase er der ændringer i adfærden, men personen kan i stort omfang skjule sit problem for omgivelserne. Forbruget øges, men de økonomiske problemer er overskuelige.

 3. Ludomanen har udviklet en afhængighed af pengespil. Spillet indtager en central rolle i personens liv, mens relationer til familie, venner nedprioriteres. Desuden får det arbejdsmæssige eller uddannelsesmæssige problemer. Gælden stiger, og personen kan risikere at isolere sig.

Hvad kan konsekvenserne af ludomani være?

Når en person udvikler decideret ludomani får det altså store konsekvenser for både personen selv, og for omgangskredsen. Det kan påvirke personens arbejde eller uddannelse, ligesom relationerne til andre mennesker kan blive påvirket negativt. Det kan føre til social isolation, som i sidste ende kan øge de fysiske og psykiske konsekvenser for individet. 

Årsagen til ludomani

Årsagerne til at en person udvikler ludomani kan være mange, og det er svært at fastlægge hvilke faktorer, som har størst betydning for om en person kan udvikle ludomani. Man kan inddele nogle af de faktorer, som spiller ind i udviklingen af ludomani, i flere grupper:

 • Arvelige faktorer – genetik og familieforhold
 • Sociale faktorer – påvirkning og indflydelse fra omgangskredsen – venner, familie og andre sociale grupper
 • Individuelle faktorer – et individs psykiske tilstand, biokemi og personlighed
 • Ydre påvirkninger – medier, reklamer, rollemodeller osv.

Alle disse faktorer spiller tilsammen ind og kan påvirke personer på forskellige måder. Nogle bliver mere påvirkede af deres omgangskreds, altså nære venner og familie, mens andre i høj grad føres til ludomani pga. en personlighed præget af risikovillighed.
Der er altså ikke en entydig måde at gribe ind på tværs af alle personer, og derfor er det en svær udfordring at komme ludomani til livs.

Hvem bliver afhængig af spil?

Hvis du føler at du har et spilproblem, eller hvis du tror at du er ludoman, er du langt fra den eneste. SFIs prævalensundersøgelse fra 2016 viste at 125.000 danskere over 18 år har varierende grader af problemer med pengespil. Heraf er 10.000 ludomane. Det er i langt højere grad mænd, som udvikler ludomani – hos Center for Ludomani er 89% af personer i behandling mænd.

Den primære demografiske gruppe, som lider af ludomani, er yngre mænd, og mere end 30.000 unge estimeres at have en risikabel spilleadfærd. Efterhånden som online pengespil udbydes flere og flere steder, og i takt med at der kommer flere og flere reklamer fra spillesider, er problemet med ludomani vokset.

Hvorfor vokser problemet?

Den store eksponering fra reklamer øger desuden risikoen for tilbagefald for tidligere ludomaner. Hvis du føler at du har en problematisk spiladæfrdi, er du altså langt fra den eneste, og der er masser af hjælp at hente hvis du har brug for det.

Som med mange andre fysiske og psykiske lidelser, kan det være svært at vide hvornår man er ludoman og hvornår man har et problem.

Ludomani kaldes ofte det skjulte misbrug, og det skyldes at de fleste tegn på misbruget kan forveksles med andre problemer.

Reaktionen på udvikling af ludomani svinger også meget fra person til person, og derfor er det svært at diagnosticere problemet. Der er dog nogle kendetegn, som man kan være opmærksom på.

Kendetegn og symptomer

Man kan opleve fysiske symptomer såsom:

 • hjertebanken
 • stress
 • hovedpine
 • nedsat immunforsvar
 • svedeture
 • mave- og muskelsmerter
 • en indre uro.

Psykisk kan man opleve:

 • koncentrationsbesvær
 • søvnproblemer
 • rastløshed
 • depression
 • angst
 • selvmordstanker

Adfærdsmæssige kendetegn inkluderer:

 • social isolation
 • problemer med at overholde aftaler
 • irritabel og kritisk adfærd
 • mentalt fravær
 • manglende overblik
 • manglende engagement.

Hvis du oplever nogle af disse kendetegn, og hvis du samtidig bruger meget af din energi og tid på at spille, kan det være værd at overveje nøje om du har et misbrug, og om du lider af ludomani. 

Generelt er ludomani altså et komplekst misbrug, som ofte kan være svært for omgivelserne at få øje på før det er for sent. Problemadfærden ændrer sig gradvist over en årrække, og udviklingen kan være næsten usynlig for individet og omgangskredsen.

Når man først har udviklet ludomani, kan reaktionen også variere ganske meget – nogle bliver indadvendte og isolerer sig selv fra omgivelserne, mens andre er udadfarende og bliver impulsive og aggressive. Derfor er det helt naturligt hvis du er i tvivl om du har et misbrug, og om du er ludoman. Heldigvis er der en række redskaber, som du kan bruge til at blive klogere på din egen adfærd.

Test dit spil med Gamalyze hos SpilXperten

Hos SpilXperten anbefaler vi, at du jævnlig tester dine spillevaner og reflekterer over, hvor tit og for hvor meget du spiller. Prøv eksempelvis Gamalyze, en selvtest, der analyserer din beslutningstagning i dit spil. Testen er opbygget som et kortspil og når du har gennemført spillet, får du en individuel risikoprofil og konkrete råd til, hvordan du undgår skadelige spillevaner.

Gamalyze hos SpilXperten

Er jeg spilafhængig?

Hvis du har mistanke om at du har et spilproblem, er der en række forskellige tests, som kan hjælpe dig med at finde ud af om du kan være ludoman. I alle disse tests skal du svare på en række spørgsmål omkring din spiladfærd, og på den måde kan du få et svar på om du muligvis kan have et problem.

En af de mest populære ludomani-tests kan findes hos Center for Ludomani, som tilbyder tre forskellige tests, nemlig en generel ludomanitest, en sportsbetting-test og en pokertest. I den generelle ludomanitest skal du svare på 10 spørgsmål om din spiladfærd:

 1. Bliver du fraværende når du spiller eller tænker på spil?
 2. Har du behov for at øge indsatsen for at opnå spænding?
 3. Bliver du rastløs eller irriteret når du er nødt til at forlade spillet?
 4. Spiller du for at slippe for at tænke på dagligdagens problemer?
 5. Vender du tilbage til spillet for at vinde det tabte tilbage?
 6. Lyver du over for familie og omgangskreds for at skjule din deltagelse i spil?
 7. Har du begået kriminalitet, f.eks. brugt andres dankort eller begået tyveri for at kunne spille?
 8. Har du mistet eller bragt venskaber, job eller uddannelse i fare pga. spil?
 9. Har du overladt det til andre, f.eks. familie, venner, bekendte eller forskellige institutioner, at redde dig ud af økonomiske problemer, som du udelukkende er havnet i på grund af spil?
 10. Har du flere gange forsøgt at bringe din spilafhængighed under kontrol eller forsøgt helt at stoppe dit spil uden held?

Hvis du har svaret ja til 1-2 af disse spørgsmål, betegnes du som risikospiller (se definitionen i afsnittet “om ludomani”). Hvis du har svaret ja til 3-4 spørgsmål, er du problemspiller, og hvis du kan svare ja til mere end 4 spørgsmål tyder det på at du har udviklet ludomani.

Få hjælp!

Hvis du betegnes som risikospiller eller problemspiller, kan du hente hjælp til at holde styr på dit spilforbrug på Center for Ludomanis hjemmeside. Hvis testen viser at du kan have ludomani, anbefaler vi at ringe til Center for Ludomani (Tlf: 70 11 18 10), hvor du kan modtage gratis og fortrolig hjælp.

På Center for Ludomani’s hjemmeside kan du som sagt også finde to andre tests, nemlig en sportsbetting-test og en pokertest. Disse tests indeholder mere specifikke spørgsmål omkring henholdsvis sportsbetting og poker. Det kan også være en god idé at gå igennem disse tests hvis din spiladfærd primært drejer sig om ét spil.

Fokus på sortsbetting

Center for Ludomani har i de seneste år sat fokus på sportsbetting, som i takt med udbredelsen af online spil er blevet langt mere populært, især for yngre mænd.

Med den landsdækkende kampagne “Ud af spillet, ind i kampen” started Center for Ludomani indsatsen for at løse et problem med stigende problematisk spiladfærd for unge mænd. Kampagnen sætter fokus på hvordan sportsbetting kan overtage glæden ved at følge med i sport, og med til kampagnen hører hjemmesiden udafspilletindikampen.dk.

Her kan man tage en test med spørgsmål omkring ens adfærd omkring sportsbetting. Der er desuden en test til pårørerende, som kan hjælpe de pårørende med at finde ud af om deres familiemedlem eller ven måske kunne have en problematisk adfærd.

kom ud af spillet

Du kan også finde lignende tests hos Dansk Misbrugsbehandling og Tjelehuset, som også tilbyder behandling af ludomani. Uanset hvilken test du tager, er det selvfølgelig vigtigt at du svarer ærligt på alle spørgsmålene – så får du det mest retvisende resultat. Det første skridt på vejen mod en bedre spiladfærd er at være ærlig over for sig selv, og acceptere hvis man har et problem.


Her kan du få hjælp

Hvis du har taget en ludomanitest, og hvis dit problem ikke er stort (hvis du er risikospiller eller problemspiller), kan du med fordel hente hjælp fra Center for Ludomani’s hjemmeside, hvor du kan finde pjecer og andre nyttige materialer omkring spiladfærd.

Der er masser af gratis materiale, som kan hjælpe dig med at blive klogere på din adfærd og ændre dine spilvaner, så du får et sundere forhold til pengespil.

Tag kontakt til en rådgiver

Hvis din ludomanitest derimod viser at du udviser tegn på ludomani, anbefaler vi at du tager kontakt til en professionel rådgiver, som kan hjælpe dig med at finde ud af om du har udviklet ludomani.

Du kan ringe gratis og fortroligt og få gratis rådgivning og hjælp, og selvom det kan være svært at finde telefonen frem og ringe, er det første skridt på vejen mod et bedre og sundere liv.

Udeluk dig fra spil online og offline

Hvis du har fundet frem til at du har ludomani eller er problemspiller, anbefaler vi først og fremmest at du udelukker dig fra al spil om penge. Det kan du gøre ved at tilmelde dig Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere, bedre kendt som ROFUS.

Når du tilmelder dig ROFUS udelukker du dig frivilligt fra alle online spil om penge samt adgang til fysiske casinoer. Du kan udelukke dig selv midlertidigt i alt fra 24 timer til seks måneder, men du kan også udelukke dig selv fra pengespil for resten af livet. Du kan tilmelde dig ROFUS med NemID på denne hjemmeside.

Der findes masser af gratis tilbud om rådgivning og behandling for ludomani, og du kan finde behandlingscentre i hele Danmark. For en oversigt over alle behandlingscentre kan du tjekke Spillemyndighedens hjemmeside, som giver dig et overblik over alle gratis behandlingstilbud af ludomani.

Behandlingstilbud i Danmark

Det mest populære behandlingstilbud i Danmark findes hos Center for Ludomani, som står for behandlingen af ca. 75% af ludomane i Danmark. Hos Center for Ludomani får du et tilbud om gratis behandling, hvor du får hjælp til at sætte mål og lave strategier for at ændre din adfærd og komme din ludomani til livs.

Der er desuden forskellige kursusforløb, som du kan deltage i sammen med din almindelige behandling. Der tilbydes også samtaler med pårørerende og rådgivning for par. Der er altså masser af hjælp at hente både for den ludomane og dennes pårørerende.

Få hjælp online

Du kan også besøge StopSpillet’s hjemmeside, hvor du kan modtage rådgivning om ludomani. Det er Spillemyndigheden som står bag StopSpillet, og de tilbyder en online chat samt telefonrådgivning, hvor du kan få gratis hjælp og rådgivning om ludomani. Du kan få hjælp til afklaring af problematisk spiladfærd, ligesom du også kan få rådgivning om behandlingsmuligheder.

Nogle af de andre behandlingstilbud for ludomani inkluderer:

Der er altså masser af gratis rådgivning og hjælp at hente, og masser af gratis behandlingstilbud som du kan benytte til at få styr på dit misbrug. Langt de fleste ludomane personer, som modtager behandling, får styr på deres problemer og kan igen leve et normalt liv.

Der sættes desuden fokus på tilbagefald i de fleste behandlingstilbud, hvor man også bliver indkaldt til opfølgende samtaler. Du bliver altså hjulpet godt på vej mod et bedre liv af professionelle behandlere, som er eksperter på området.


Hos Spilxperten vil vi som altid opfordre til ansvarligt spil. Pengespil er som udgangspunkt et underholdningsprodukt, og det er sådan vi anbefaler at man anskuer sportsbetting. Brugt på den rigtige måde kan sportsbetting være god ekstra underholdning som sportsfan, men vær altid opmærksom på hvor meget tid og energi du bruger på dit spil. Med ansvarligt spil kan du bevare glæden ved sport, gode relationer og sunde vaner.

Husk, at du altid kan ringe til StopSpillet på 70 22 28 25, hvis du har brug for at tale med nogen om dine spillevaner. Hvis du helt ønsker at lukke ned for dit spil, så kan du benytte ROFUS.nu, der tilbyder selvudelukkelse.

Prøv “Gamalyze”, en selvtest, der analyserer din beslutningstagning i dit spil.