Regler og vilkår

Som bruger af Spilxperten.com, herunder anvendelse af sidens fora, SMS services, e-mails m.m. accepterer du nedenstående regler og betingelser samt øvrige retningslinjer, der måtte fremgå andetsteds på Spilxperten.com.

Brug af SpilXperten.com

Du er personligt ansvarlig for din brug af siden, herunder indholdet i de indlæg du poster på siden. Spilxperten.com holdes skadefri for ethvert krav fra tredjemand, som følge af brugerens anvendelse af siden. Spilxperten.com vil hurtigst muligt forsøge at fjerne indlæg, vi anser som ulovlige og/eller krænkende.

Spilxperten.com forbeholder sig, til enhver tid, retten til at slette eller redigere indhold og indlæg på siden, herunder sidens fora, hvis Spilxperten.com finder, at indholdet er i strid med grundtanken bag siden, gældende lovgivning og/eller er:

* Indlæg, der indeholder injurier, racisme, opfordring til kriminalitet eller har karakter af at være chikane mod andre. Gentagelse kan medføre, at brugers rettighed til at poste indlæg via siden vil blive inddraget.
* Udlevering af personlige oplysninger, så som telefonnumre, e-mailadresser, fulde navne mv..
* Indlæg skrevet i så grove vendinger, at Spilxperten.com finder det rigtig at fjerne dem.

Som bruger af Spilxperten.com accepterer du samtidig, at Spilxperten.com får tidsubegrænset brugsret til at anvende dine indlæg, herunder forumindlæg og tips, på alle måder, i alle medier (eksisterede og fremtidige), i ubegrænset omfang.

Spilxperten.com forbeholder sig desuden ret til, uden forvarsel, at udelukke brugere, der skriver indlæg, som er i strid med gældende lovgivning og/eller ovenstående retningslinjer og/eller hvis vi finder det nødvendigt.

For at bibeholde overskuelighed på sidens fora accepterer du desuden nedenstående retningslinjer:

* En ny tråd er altid velkommen, såfremt den bidrager med et nyt emne.
* Svar på indlæg skal have relevans for emnet.
* Der skal holdes en sober tone i indlæggende.

Bemærk at følgende typer indlæg ikke accepteres:

* Indlæg som kun indeholder forespørgsler om at modtage tips fra andre.
* Korte indlæg uden reel indhold
* Indlæg fra brugere indeholdende reklamer og links for/fra andre internetsider eller generel reklame.
* Kritik rettet mod enkeltstående individer
* Kritiske bemærkninger efter begivenhedernes afslutning
* Indlæg indeholdende uacceptabel sprogbrug
* Indlæg, der er postet i et forkert forum
* Indlæg med overskrifter henvendt direkte mod enkeltpersoner

SMS-services

Brugerkonti på Spilxperten.com er personlige, hvorfor du ikke må give andre adgang til at anvende din personlige brugerkonto.
Data, der indhentes via Spilxperten.coms tjenester, må kun anvendes af dig og ikke videreformidles til andre.

Du accepterer, at Spilxperten.com leverer SMS-beskeder via telekommunikationsfirmaer i ind- og udland og derfor kun kan påvirke leverance og transmission af SMS-beskeder inden for disse firmaers tekniske rammer. SMS-beskeder transmitteres i klar tekst via specialprotokoller på Internettet og vil blive leveret hurtigst muligt til dit angivne mobilnummer under betingelse af, at din telefon er tændt og befinder sig i et område dækket af dit mobilselskab selv eller via dennes roamingaftaler.

Du accepterer, at afhængig af din mobiltelefontjeneste kan leverance af SMS-beskeder ikke altid finde sted. Da Spilxperten.com ikke har den fulde kontrol over leverancen af SMS-beskeder fra afsender til modtager, refunderer Spilxperten.com ikke point for uleverede SMS-beskeder, såfremt årsagen til den manglende leverance ligger uden for Spilxperten.coms kontrol.

Spilxperten.com fralægger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab ved brug af sitets SMS tjenester.

Spilxperten.com er ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

* Nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, uanset om det er Spilxperten.com selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne
* Svigt i Spilxperten.coms strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og –hacking)
* Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Spilxperten.com selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag.
* Andre omstændigheder, som er uden for Spilxperten.coms kontrol

Spilxperten.com er ikke ansvarlig for tab, der følger af:

* Driftsforstyrelser, der forhindrer anvendelse af sms-services, herunder at der ikke kan etableres adgang til sms-services eller forbindelse til Spilxperten.coms edb-anlæg, eller at forbindelsen bliver afbrudt, uanset om det skyldes fejl begået af Spilxperten.com eller ydre omstændigheder
* Spærring af kundens konto ved begrundet mistanke om misbrug af kundens konti, eller af kundens adgang til sms-service

Spilxperten.com er desuden i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab hos kunden, herunder driftstab, tidstab eller for skade på ting hos kunden herunder tab af data eller programmer, ej heller såfremt skaden skyldes en defekt ved Spilxperten.coms produkt. Dette gælder, uanset om Spilxperten.com har været underrettet om muligheden for sådanne tab, og uanset om Spilxperten.com har udvist uagtsomhed.

Registrering af telefonnummer

For at kunne anvende sms-services er det nødvendigt, at Spilxperten.com kender dit mobiltelefonnummer. Du skal derfor meddele os, hvilket mobiltelefonnummer du ønsker at anvende sms-services fra.

Spilxperten.com er ikke ansvarlig for tab, der opstår som en følge af opkobling til og anvendelse af sms-services, medmindre et sådant ansvar følger af ufravigelige lovgivning.

Spilxperten.com forbeholder sig retten til, ved brud på omstående regler og vilkår, gældende lovgivning og/eller ovenstående retningslinjer, til enhver tid og uden forvarsel, at udelukke brugere, herunder lukke deres brugerprofil og tilbageholde evt. point-indestående og/eller tage yderligere juridiske skridt Spilxperten.com måtte finde nødvendigt.

Mail-services

Når du opretter dig hos SpilXperten.com, opgiver du samtidig din mailadresse. Denne mailadresse vil blive brugt til at tilsende Dagens Spil og nyhedsbrevet, SpilXpressen, såfremt du tilvælger dette. Samtidig vil du - når SpilXpertens har noget ekstraordinært at fortælle - modtage en mail fra redaktionen. Dette kan omhandle store konkurrencer kun for SpilXpertens brugere, eksklusive bonusser og lignende.

Registrering af bruger

Ved registrering af en ny bruger, accepterer du, at vi logger din IP i tilfælde af misbrug.

Ændringer i regler og vilkår

Spilxperten.com forbeholder sig, til enhver tid og uden forvarsel, retten til at ændre reglerne for anvendelse af siden. Det er brugernes ansvar til enhver at være orienteret om regler og vilkår for brug af siden.

Opdateret sidste gang 14. september 2014